เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน หรือเครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน (Automatic Hot Mounting Press) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น PRESSLAM®1.1 (SIT181)

ได้รับความนิยม ในหมวด Mounting Machines.

เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน หรือเครื่องขึ้นเรือนชิ้นงานแบบอัตโนมัติ (Automatic Hot Mounting Press) | เครื่องรีดร้อนแบบอัตโนมัติ, เครื่องรีดร้อน, เครื่องรีดร้อนอุตสาหกรรม, เครื่องอัดจับชิ้นงานด้วยความร้อน, เครื่องขึ้นเรือนชิ้นงาน, Automatic Hot Mounting Press, Lam Plan, PRESSLAM®1.1, SIT181
47 orders in the last 30 days.
1674