อุปกรณ์ที่ใช้เก็บและจ่ายของเหลวในอุณหภูมิต่ำ (Cryodispenser) ยี่ห้อ INSTRON (SIT383)

อุปกรณ์ที่ใช้เก็บและจ่ายของเหลวในอุณหภูมิต่ำ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับเก็บสเปิร์ม ไข่ ตัวอ่อน และเนื้อเยื่อ มักใช้ในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและการแพทย์เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ เช่น เซลล์ เนื้อเยื่อ และ DNA ไครโอดิสเพนเซอร์มีหลายประเภท แต่ทั้งหมดทำงานโดยใช้หลักการเดียวกัน โดยการแช่แข็งในไนโตรเจนเหลว (-196°C) ของเหลวในอุณหภูมิต่ำจะถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท จากนั้นจึงจ่ายออกผ่านเข็มหรือท่อ อุณหภูมิต่ำนี้ช่วยชะลอกระบวนการทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของตัวอย่าง

| ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Freezer), ถังเก็บอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Storage Tank), เครื่องจ่ายของเหลวอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Liquid Dispenser), เครื่องจ่ายอัตโนมัติสำหรับของเหลวอุณหภูมิต่ำ (Automated Cryogenic Liquid Dispenser), ระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Freezer Temperature Control System), ไครโอเจนิกส์, ตู้แช่แข็ง, อุณหภูมิต่ำ, ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ, ถังเก็บไนโตรเจนเหลว, การจ่ายยาเย็น, ระบบจัดเก็บตัวอย่างทางชีววิทยา, อุปกรณ์เก็บรักษาอุณหภูมิต่ำ (Cryogenic Storage), เครื่องทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ (Cryocooler), INSTRON, SIT383