เครื่องตัดอัตโนมัติพร้อมโปรแกรม 2 และ 3 แกน (Automatic and Programmable Cutting Machine with 2 or 3 Axis) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น CUTLAM®3.1 (SIT186)

เครื่องตัดละเอียดแบบเปียกสำหรับห้องปฏิบัติการ (Automatic and Programmable Cutting Machine with 2 or 3 Axis) มีให้เลือกทั้งแบบ 2 และ 3 แกน สามารถใช้ใบตัดขนาดสูงสุดถึง 300 มิลลิเมตร | เครื่องตัดอัตโนมัติ 2 แกน, เครื่องตัดอัตโนมัติ 3 แกน, เครื่องตัด CNC 2 แกน, เครื่องตัด CNC 3 แกน, เครื่องตัดโลหะอัตโนมัติ 2 แกน, เครื่องตัดอัตโนมัติ CNC, เครื่องตัดอัตโนมัติแกนหมุน, เครื่องตัดอัตโนมัติความเร็วสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติแม่นยำ, เครื่องตัดอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, SIT186