เครื่องวัดความหนาแน่นของพลาสติกโพลีเอททิลีน (Density Gradient Measuring System) ยี่ห้อ Shibayama (SIT88)

ได้รับความนิยม ในหมวด Densimeter, Specific Gravity Tester.

มีให้เลือก 2 รุ่น ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1525 | เครื่องวัดความหนาแน่น, เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ, Electronic Densimeter, Specific Gravity Tester, Density Tester, เครื่องทดสอบความหนาแน่น, ทดสอบหาความหนาแน่น, excellence, เครื่องวัดความหนาแน่นแบบพกพา, เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะขนาดกะทัดรัด, การตรวจวัดความหนาแน่นโดยอัตโนมัติ, ซอฟต์แวร์วัดความหนาแน่น, เครื่องวัดความหนาแน่นด้วยระบบดิจิทัลแบบพกพา, เครื่องวัดความหนาแน่นด้วยระบบดิจิทัลแบบตั้งโต๊ะ
82 orders in the last 30 days.
1582