เครื่องตัดละเอียดสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Micro-Cutting Machine) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น CUTLAM micro®1.1 (SIT190)

เครื่องตัดละเอียดสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา (Laboratory Micro-Cutting Machine Ø 150 mm) สามารถใช้ใบตัดขนาดสูงสุดถึง 150 มิลลิเมตร Included Equipment | เครื่องตัดไมโคร (Micro Cutting Machine), เครื่องตัดตัวอย่างชิ้นงาน, เครื่องตัดชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ, เครื่องตัดชิ้นงานขนาดเล็ก, Lam Plan, CUTLAM micro®1.1, SIT190