เครื่องตัด CNC 2 แกนความแม่นยำสูง (High Precision Automatic 2 axis Cutting Machine) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น CUTLAM micro®3.0 (SIT188)

ได้รับความนิยม ในหมวด Cutting Machines.

เครื่องตัดละเอียดสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา (High Precision Automatic 2 axes Cutting Machine Ø 230 mm) สามารถใช้ใบตัดขนาดสูงสุดถึง 230 มิลลิเมตร | เครื่องตัดอัตโนมัติ 2 แกนความแม่นยำสูง, เครื่องตัด CNC 2 แกนความแม่นยำสูง, เครื่องตัดโลหะอัตโนมัติ 2 แกนความแม่นยำสูง, เครื่องตัดอะคริลิกอัตโนมัติ 2 แกนความแม่นยำสูง, เครื่องตัดพลาสติกอัตโนมัติ 2 แกนความแม่นยำสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติแกนหมุนความแม่นยำสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติความเร็วสูงความแม่นยำสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติแม่นยำสูงสำหรับอุตสาหกรรม, Lam Plan, SIT188
11 orders in the last 30 days.
1663