ไฟ LED ที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (LED light for tissue culture, Rack Systems) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-LED1500 (SIT281)

ได้รับความนิยม ในหมวด Rack Systems.

อุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างแก่พืชที่กำลังเพาะเลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture cabinet) ไฟ LED ชนิดนี้ใช้หลอด LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง มีข้อดีคือให้แสงสว่างที่ใกล้เคียงกับแสงแดดธรรมชาติ มีช่วงคลื่นแสง PAR (Photosynthetic Active Radiation) ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ช่วยประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องนี้สามารถติดตั้งบนชั้นวางถาดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ โดยแต่ละชั้นวางสามารถรองรับถาดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้สูงสุด 6 ถาด ช่วยให้สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน

ไฟ LED ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีคุณสมบัติดังนี้

– ใช้หลอด LED สีน้ำเงิน (blue light) และสีแดง (red light) ที่ให้ช่วงคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

– ปรับแต่งได้ตามความต้องการของพืชชนิดต่างๆ

– ปรับระดับความสว่างได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100%

– ปรับระยะเวลาให้แสงสว่างได้ตั้งแต่ 0 ถึง 24 ชั่วโมง

– มีระบบระบายความร้อนในตัว

– น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก

– ให้แสงสว่างในย่านคลื่นความถี่ 400-700 นาโนเมตร

– แสงกระจายทั่วถึงบริเวณเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หรือในอุตสาหกรรมเพาะปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

| ไฟ LED การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ไฟ LED เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, ไฟ LED เลี้ยงพืชในขวด, ไฟ LED เพาะเลี้ยงพืช, ไฟ LED เลี้ยงพืชในห้องปฏิบัติการ, ไฟ LED เลี้ยงพืชในตู้, ไฟ LED เลี้ยงพืชในโรงเรือน, ไฟ LED เลี้ยงพืชในร่ม, ไฟ LED เลี้ยงพืชออแกนิก, ไฟ LED เลี้ยงพืชฟอกอากาศ, ไฟ LED เพาะเลี้ยงเซลล์พืช, ไฟ LED เพาะเลี้ยง, LED light tissue culture, LED light for tissue culture, Rack Systems, SETIS, SE-LED1500, SIT281

54 orders in the last 30 days.
1662