ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์แบบไหลต่อเนื่อง 64 ชุด A complete SETIS™ setup for 64 bioreactors (Ready To Use Packages) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-RTU64 (SIT270)

ได้รับความนิยม ในหมวด Ready To Use Packages.

ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์ในระบบชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง (Continuous Bioreactor) จำนวน 64 เครื่อง ผลิตโดยบริษัท SETIS ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง (Continuous Bioreactor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงเซลล์ในระบบไหลต่อเนื่อง โดยเซลล์จะไหลผ่านชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง ทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของเซลล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบที่ใช้ควบคุมการทำงานของชีวปฏิกรณ์ ระบบนี้จะคอยควบคุมค่าต่างๆ เช่น ค่าpH ค่าอุณหภูมิ ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร เป็นต้น เพื่อให้ค่าต่างๆ อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเซลล์

มีระบบสำหรับใช้จ่ายสารอาหารให้กับเซลล์ในชีวปฏิกรณ์ โดยระบบนี้จะคอยจ่ายสารอาหารให้กับเซลล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เซลล์ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

มีระบบที่ใช้ระบายของเสียออกจากชีวปฏิกรณ์ โดยระบบนี้จะคอยระบายของเสียออกจากชีวปฏิกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ของเสียสะสมในชีวปฏิกรณ์มากจนเกินไป

มีระบบที่ใช้วัดและควบคุมค่าต่างๆ ในชีวปฏิกรณ์ โดยระบบนี้จะคอยวัดค่าต่างๆ เช่น ค่าpH ค่าอุณหภูมิ ค่าความเข้มข้นของสารอาหาร เป็นต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมชีวปฏิกรณ์เพื่อให้ระบบควบคุมชีวปฏิกรณ์สามารถควบคุมการทำงานของชีวปฏิกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย ช่วยให้สามารถเพราะเลี้ยงเซลล์ได้แบบต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาเซลล์ในระบบชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง โดยชุดอุปกรณ์นี้สามารถรองรับการเลี้ยงเซลล์ได้หลากหลายประเภท เช่น เซลล์พืช เซลล์สัตว์ เซลล์แบคทีเรีย และเซลล์ยีสต์ เป็นต้น

| ระบบชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง, ระบบเลี้ยงเซลล์แบบต่อเนื่อง, ระบบ SETIS, ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์, ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์แบบต่อเนื่อง, ชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง, ชีวปฏิกรณ์แบบ batch, ชีวผลิตภัณฑ์, ยาชีวภาพ, วัคซีนชีวภาพ, อาหารเสริมชีวภาพ, เครื่องสำอางชีวภาพ, Ready To Use Packages,ระบบชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง, ระบบเลี้ยงเซลล์แบบต่อเนื่อง, ระบบ SETIS, ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์, ชุดอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงเซลล์แบบต่อเนื่อง, ชีวปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง, ชีวปฏิกรณ์แบบ batch, ชีวผลิตภัณฑ์, ยาชีวภาพ, วัคซีนชีวภาพ, อาหารเสริมชีวภาพ, เครื่องสำอางชีวภาพ, ชุดอุปกรณ์เลี้ยงเซลล์, ระบบเลี้ยงเซลล์แบบต่อเนื่อง, ชีวปฏิกรณ์, อุปกรณ์เลี้ยงเซลล์, SETIS, SIT270

58 orders in the last 30 days.
1662