ชุดขั้วต่อรางสำหรับระบบ Rack ของ SETIS (Tair connector set, Rack Systems) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-Tair8 (SIT280)

ได้รับความนิยม ในหมวด Rack Systems.

ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Rack เข้าด้วยกัน เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการไหลของอากาศ เป็นต้น
ชุดขั้วต่อ Tair8 ประกอบด้วยขั้วต่อแบบ Tair (T-shaped connector) จำนวน 8 ตัว ขั้วต่อแต่ละตัวสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ 1 ตัว มีลักษณะเป็นรูปตัว T ตรงกลางมีรูสำหรับร้อยสายเคเบิลปลายทั้งสองด้านมีขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สายเคเบิลแบบ Tair cable ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Rack เข้าด้วยกัน

| ชุดขั้วต่อรางสำหรับระบบ Rack, ชุดขั้วต่อราง SETIS, ขั้วต่อราง Tair, ขั้วต่อราง Rack, ระบบ Rack, ขั้วต่อรางสำหรับระบบควบคุม, ชุดขั้วต่อรางสำหรับระบบ Rack, ชุดขั้วต่อราง Tair, ชุดขั้วต่อรางเชื่อมต่ออุปกรณ์ Rack, ชุดขั้วต่อราง Rack System, Tair connector set, Rack Systems, SETIS, SE-Tair8, SIT280

26 orders in the last 30 days.
1660