ชุดระบบควบคุมการให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์ SE-CK4 (Control Unit) ยี่ห้อ SETIS (SIT277)

ได้รับความนิยม ในหมวด Control Unit.

ชุดควบคุมสำหรับเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ (bioreactor) ของยี่ห้อ SETIS ชุดควบคุมนี้ประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยแผงวงจรหลัก (mainboard) หน่วยประมวลผล (processor) หน่วยความจำ (memory) และพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ ส่วนซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ มีจุดเด่นคือสามารถควบคุมเครื่องบ่มเพาะชีวภาพได้ถึง 128 เครื่อง มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน ใช้งานง่าย และทนทานต่อการใช้งาน ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบ่มเพาะชีวภาพของ SETIS สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องบ่มเพาะชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ และสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ SETIS ได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการชีววิทยาต่างๆ
ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับชุดควบคุม SE-CK4 ได้แก่
– การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ
– การควบคุมการไหลเวียนของสารละลายภายในเครื่องบ่มเพาะชีวภาพ
– การควบคุมการให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์
– การควบคุมการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบ่มเพาะชีวภาพ
– เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้

| ชุดระบบควบคุมการให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์, SE-CK4, Control Unit SE-CK4, ชุดควบคุมการให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์, Control Unit ชุดให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์, ชุดให้สารอาหารและออกซิเจนแก่เซลล์ SE-CK4, Control Unit, SETIS, SIT277

38 orders in the last 30 days.
1661