ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแช่ชั่วคราว (Bioreactor) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-S01 (SIT296)

สำหรับการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก ประกอบด้วยถังปฏิกรณ์ขนาด 1 ลิตร อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบจ่ายอากาศ และถาดปลูกพืช

ถังปฏิกรณ์ทำจากพลาสติกใสชนิดพิเศษที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีระบบปิดสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นช่วยให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในถังปฏิกรณ์ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ระบบจ่ายอากาศช่วยให้พืชได้รับออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ

ถาดปลูกพืชทำจากพลาสติกชนิดพิเศษที่แข็งแรงและทนทาน มีช่องระบายน้ำและอากาศ ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี

เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยา ใช้ในการขยายพันธุ์พืชขนาดเล็ก เช่น เซลล์พืช ต้นกล้าพืช และเนื้อเยื่อพืช

| ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรม, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการศึกษา, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับงานวิจัย, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพ, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแช่ชั่วคราว, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบไหลผ่าน, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบสองเฟส, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแช่, ชุดปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถัง, SETIS, SE-S01, SIT296