เครื่องสำหรับดูดความชื้นออกจากอากาศ Air dryer (Air Handling) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-IDFA (SIT273)

ได้รับความนิยม ในหมวด Air Handling.

มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นสูง ทนทานต่อการใช้งาน มีให้เลือกหลายประเภท สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้สามารถควบคุมความชื้นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยหลักการควบแน่นของไอน้ำ อากาศจากภายนอกจะถูกดูดเข้ามาภายในเครื่องและผ่านแผ่นความร้อน ทำให้ไอน้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำ หยดน้ำจะถูกระบายออกทางท่อน้ำทิ้ง ส่วนอากาศที่แห้งจะถูกส่งออกสู่ภายนอก โดยแต่ละรุ่นจะมีกำลังการผลิตและขนาดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นที่ต้องการลดและพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

| เครื่องดูดความชื้น, เครื่องลดความชื้น, เครื่องกำจัดความชื้น, เครื่องปรับความชื้น, เครื่องลดความชื้นในอากาศ, เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม, เครื่องดูดความชื้นสำหรับอุตสาหกรรม, เครื่องดูดความชื้นสำหรับโรงงาน, เครื่องควบคุมความชื้น, เครื่องฟอกอากาศ, Air dryer, Air Handling, SETIS, SIT273

75 orders in the last 30 days.
1662