ห้องทดสอบความเสถียร (Stability Testing Chambers) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น REACH-IN (SIT164)

ได้รับความนิยม ในหมวด Stability Chambers.

มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 600 และ 1200 ลิตร ทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิได้อย่างเดียว และ แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ เครื่องมีหลายขนาด ตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง -5 ถึง 45 องศาเซลเซียส และ ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 35% ถึง 95% RH ตามแนวทาง ICH ความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ในการสร้าง และรักษาสภาวะแวดล้อมให้คงที่ และสม่ำเสมอ ใช้ได้กับ FDA 21 CFR part 11 มีชุดอุปกรณ์ควบคุม และซอฟต์แวร์สำหรับการบันทึกข้อมูล IQ, OQ และ PQ (การรับรองการติดตั้ง การรับรองการปฏิบัติงาน และการรับรองผลการปฏิบัติงาน) สำหรับคุณสมบัติด้านคุณภาพที่จำเป็น | ห้องทดสอบความเสถียร,ตู้ทดสอบความเสถียรของยา, Stability Chamber, Stability Testing Chamber, ตู้ทดสอบความเสถียร, ตู้ทดสอบความเสถียรควบคุมอุณอุณหภูมิและความชื้น, Aralab, ตู้ทดสอบความเสถียรของผลิตภัณฑ์, เครื่องควบคุมความชื้น, ห้องทดสอบความเสถียรของยา, Stability Testing Room, ตู้ทดสอบความเสถียรของยา ,Stability Testing Chambers , REACH-IN , SIT164
75 orders in the last 30 days.
1663