ชุดอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบปิดขนาดใหญ่ 32 ชุด A complete SETIS™ setup for 32 bioreactors (Ready To Use Packages) ยี่ห้อ SETIS รุ่น SE-RTU32 (SIT271)

ได้รับความนิยม ในหมวด Ready To Use Packages.

ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานหลากหลายประเภท เช่น การวิจัยทางชีววิทยา การทดลองทางเภสัชกรรม และการผลิตชีวผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ ช่วยให้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในปริมาณมาก มีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและปนเปื้อน

| ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบปิด, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบปิด, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อขนาดใหญ่, ระบบปิดเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในระบบปิ , ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 32 ชุด, ระบบปิดเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 32 ชุด, ระบบเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเซลล์, ชุดอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, เพาะเลี้ยงเซลล์, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ชุดอุปกรณ์ SETIS, SIT271

22 orders in the last 30 days.
1665