เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation time) 1 Channel Geltimer Type GTC-1 (SIT28)

ได้รับความนิยม ในหมวด Retroreflectometer.
ได้รับความนิยม ในหมวด Gelation Time.

เครื่องวัดค่าเวลาความเป็นเจลของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Gelation Timer / Gel Timer) แบบ 1 หัววัด มีจอแสดงผลเป็นแบบสัมผัส สำหรับวัดค่าเวลาความเป็นเจล (Gelation time) เมื่อเกิดปฏิกิริยาของเรซิ่น ได้แก่ Unsaturated polyester, Epoxy, Polyureathane, Acrylic, Silicon, Phenolic ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 9396, DIN EN 14022 V5, DIN 16919, DIN 16946
96 orders in the last 30 days.
1663