เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (Electronic COF Tester) ยี่ห้อ Oakland รุ่น FX-7300 (SIT300)

  วัดได้ทั้งสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบคงที่ (Static COF) และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบเคลื่อนที่ (Kinetic COF) ตามมาตรฐาน ASTM D1894 และ TAPPI T-549 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่วัดได้จะแสดงผลเป็นค่าตัวเลข ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่สูงแสดงว่าวัสดุมีการยึดเกาะและมีความเสียดทานสูง นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร

  มีข้อดีดังนี้
  – ใช้งานง่าย
  – แม่นยำ
  – ทนทาน

  ตัวอย่างการใช้งานเครื่องทดสอบ Electronic COF Tester ยี่ห้อ Oakland รุ่น FX-7300 ดังนี้
  – โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกมักใช้เครื่องทดสอบนี้ เพื่อทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มพลาสติกก่อนนำไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าฟิล์มพลาสติกที่ผลิตขึ้นมีแรงยึดเกาะสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าหลุดออกจากบรรจุภัณฑ์
  – โรงงานผลิตกระดาษมักใช้เครื่องทดสอบนี้ เพื่อทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของกระดาษก่อนนำไปใช้ในการพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษที่ผลิตขึ้นมีแรงยึดเกาะสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้หมึกพิมพ์หลุดลอก
  – โรงงานผลิตยางรถยนต์มักใช้เครื่องทดสอบนี้ เพื่อทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของยางรถยนต์ก่อนนำไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ายางรถยนต์ที่ผลิตขึ้นมีแรงยึดเกาะสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้รถลื่นไถลบนถนน

  การเลือกเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของวัสดุที่ต้องการทดสอบ ความเร็วที่ต้องการทดสอบ และค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่ต้องการวัด

  | เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, ทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, เครื่องวัดความเสียดทาน, สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, ทดสอบความเสียดทาน, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบไดนามิก, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบพกพา, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบอุตสาหกรรม, เครื่องวัดCOF, อุปกรณ์วัดความเสียดทาน, ทดสอบความเสียดทาน, เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, ทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน, อุปกรณ์ทดสอบความเสียดทาน, Electronic COF Tester, Oakland, FX-7300, SIT300