เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Rotational viscosity measuring) Gelnorm PVN-1 (SIT22)

    เครื่องวัดความหนืดของอีพ็อกซี่เรซิ่น (Ratational viscosity measuring) ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 2535 Method 1 and 2