เครื่องตัดไมโครในห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ตัดตัวอย่างขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง (Laboratory Precision Micro Cutting Machine) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น CUTLAM micro®2.0 (SIT189)

เครื่องตัดละเอียดสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา (Laboratory Precision Micro Cutting Machine Ø 200 mm) สามารถใช้ใบตัดขนาดสูงสุดถึง 200 มิลลิเมตร | เครื่องตัดไมโครในห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ตัดตัวอย่างขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูง, Laboratory Precision Micro Cutting Machine, Lam Plan, CUTLAM micro®2.0, SIT189, เครื่องตัดไมโคร (micro cutting machine), เครื่องตัดตัวอย่าง (sample cutting machine), เครื่องตัดวัสดุ (material cutting machine), เครื่องตัดชิ้นงาน (workpiece cutting machine)