เครื่องตัดละเอียดแบบเปียกสำหรับห้องปฏิบัติการ (High Capacity Automatic Cutting Machine) ยี่ห้อ Lam Plan รุ่น CUTLAM®4.0 (SIT185)

เครื่องตัดละเอียดแบบเปียกสำหรับห้องปฏิบัติการ (High Capacity Automatic Cutting Machine) สามารถใช้ใบตัดขนาดสูงสุดถึง 400 มิลลิเมตร | เครื่องตัดอัตโนมัติความจุสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติขนาดใหญ่, เครื่องตัดอัตโนมัติความเร็วสูง, เครื่องตัดอัตโนมัติ CNC, เครื่องตัดโลหะอัตโนมัติความจุสูง, เครื่องตัดละเอียดแบบเปียกสำหรับห้องปฏิบัติการ, High Capacity Automatic Cutting Machine, CUTLAM 4.0, SIT185