ห้องทดสอบอุณหภูมิ (Temperature Testing Chambers) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น FitoTerm (SIT156)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Testing Chambers) มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 8,000 และ 18,000 ลิตร | ห้องทดสอบอุณหภูมิ, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Temperature Testing Chambers, ARALAB, ตู้ควบคุมความชื้น, Humidity & Temperature Chamber, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, ห้องทดสอบอุณหภูมิ