ห้องทดสอบอุณหภูมิ (Temperature Testing Chambers) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น TESTATT 300 TO 1500 (SIT155)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Testing Chamber) มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 300, 500, 1000 และ 1,500 ลิตร | ห้องทดสอบอุณหภูมิ, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Temperature Testing Chambers, ARALAB, ตู้ควบคุมความชื้น, Humidity & Temperature Chamber, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, ห้องทดสอบอุณหภูมิ