ห้องทดสอบอุณหภูมิ (Temperature Testing Chambers) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น TESTA_E 120TS (SIT151)

ได้รับความนิยม ในหมวด Temperature Chambers.

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Testing Chambers) ขนาด 120 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 ถึง 220 องศาเซลเซียส | ห้องทดสอบอุณหภูมิ, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Temperature Testing Chambers, ARALAB, ตู้ควบคุมความชื้น, Humidity & Temperature Chamber, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, ห้องทดสอบอุณหภูมิ
39 orders in the last 30 days.
1665