ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ ปูนฉาบ และมอร์ตาร์ (Curing of Cement and Mortar) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น 300 TO 1500 EC (SIT147)

ได้รับความนิยม ในหมวด Curing of Cement and Mortar.

ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ และมอร์ตาร์ (Curing Chambrs of Cement and Mortar) มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด คือ 300 ถึง 1,500 ลิตร ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -5 ถึง 45 องศาเซลเซส และช่วงความชื้นตั้งแต่ 35 ถึง 98% RH | เครื่องบ่มปูนซีเมนต์, เครื่องบ่มปูนฉาบ, ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ และมอร์ตาร์, Curing Chambrs of Cement and Mortar
10 orders in the last 30 days.
1666