ตู้สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น (Metrology and Calibration Chamber) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น TESTACAL 300 (SIT149)

    ตู้สอบเทียบอุณหภูมิและความชื้น (Metrology and Calibration Chamber) ขนาด 300 ลิตร สำหรับใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นชนิดพกพา หรือชนิดหิ้ว (Portable or Handheld Temperature & Humidity Meter) ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -45 ถึง 180 องศาเซลเซียส และความชื้นตั้งแต่ 10 ถึง 98% RH | ตู้ตรวจสอบวัดและสอบเทียบ, เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกะทันหัน, Temperature Shock Chamber, Thermal Shock Test Chamber, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Temperature Testing Chambers, ARALAB, ตู้ควบคุมความชื้น, Humidity Temperature Chamber, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Metrology Chamber, Calibration Chamber