เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกะทันหัน (Temperature Shock Chamber) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น Thermal Shock (SIT152)

เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกะทันหัน (Temperature Shock Chamber) ขนาด 125 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -75 ถึง 200 องศาเซลเซียส | ห้องทดสอบความทนทาน, เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกะทันหัน, Temperature Shock Chamber, Thermal Shock Test Chamber, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม, Temperature Testing Chambers, ARALAB, ตู้ควบคุมความชื้น, Humidity Temperature Chamber, ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม,