ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ ปูนฉาบ และมอร์ตาร์ (Curing of Cement and Mortar) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น S600 / D1200 PHCI (SIT148)

ได้รับความนิยม ในหมวด Curing of Cement and Mortar.

ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ และมอร์ตาร์ (Curing Chambrs of Cement and Mortar) มีให้เลือกใช้งาน 2 ขนาด คือ 600 และ 1,200 ลิตร ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -5 ถึง 45 องศาเซลเซส และช่วงความชื้นตั้งแต่ 35 ถึง 98% RH | เครื่องบ่มปูนซีเมนต์, เครื่องบ่มปูนฉาบ, ตู้บ่มเร่งสภาวะของปูนซิเมนต์ และมอร์ตาร์, Curing Chambrs of Cement and Mortar
64 orders in the last 30 days.
1666