เครื่องกดอัดยางและพลาสติก ด้วยความร้อนแบบไฮดรอลิก (Manual Hydraulic Heated Laboratory Press) ยี่ห้อ Carver รุ่น 3690 & 3693 (SIT76)

สำหรับความจุ 7.5 และ 25 ตัน น้ำหนัก 900 และ 1,200 ปอนด์ | เครื่องกดอัดยางและพลาสติก ด้วยความร้อนแบบไฮดรอลิก, เครื่องรีดความร้อนด้วยระบบไฮดรอลิก, Manual Hydraulic Heated Laboratory Press, เครื่องกดความร้อนไฮดรอลิก, เครื่องกดไฮดรอลิก, เครื่องรีดความร้อนด้วยไฮดรอลิกแบบพิเศษ, เครื่องกดไฮดรอลิก, เครื่องกดไฮดรอลิกร้อน, ไฮดรอลิกพลาสติก