เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) และเครื่องหมัก (Fermenter) สำหรับห้องปฏิบัติการ ยี่ห้อ kbiotech (SIT406)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์หรือจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ โดยสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ค่า pH ปริมาณออกซิเจน อัตราการไหลของสารอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเซลล์หรือจุลินทรีย์ที่ต้องการ

เครื่องหมัก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการหมักจุลินทรีย์เพื่อผลิตสารต่างๆ เช่น ยา อาหาร สารเคมี ฯลฯ โดยเครื่องหมักจะควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และกระบวนการผลิต

มีคุณสมบัติหลักดังนี้:
– ขนาด: มีหลายขนาดตั้งแต่ 3 ลิตร ถึง 50 ลิตร เหมาะสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
– ระบบควบคุม: ควบคุมอุณหภูมิ ค่า pH ปริมาณออกซิเจน อัตราการไหลของสารอาหาร ได้อย่างแม่นยำ  ความเร็วในการกวน ฯลฯ
– วัสดุ: ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและความร้อน สแตนเลส 316L
– การใช้งาน: ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย
– ระบบฆ่าเชื้อ: ฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (SIP)

เหมาะสำหรับ:
– นักวิจัย
– นักเรียนนักศึกษา
– โรงงานผลิตยา
– โรงงานผลิตอาหาร
– โรงงานผลิตสารเคมี

เครื่องนี้ใช้สำหรับ:
– การเพาะเลี้ยงเซลล์:
– เซลล์สัตว์
– เซลล์พืช
– จุลินทรีย์.
– การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์:
– โปรตีน
– เอนไซม์
– วัคซีน
– การหมัก
– ผลิตภัณฑ์อาหาร
– เครื่องดื่ม
– เชื้อเพลิงชีวภาพ

| เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ kbiotech, เครื่องหมัก kbiotech, Bioreactor 3-50L, Fermenter 3-50L, SIP Lab Bioreactors & Fermenters, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ, เครื่องหมักสำหรับห้องปฏิบัติการ, kbiotech SIP Lab, Bioreactor Manufacturers, Fermenter Manufacturers, kbiotech SIP Lab Bioreactors, kbiotech SIP Lab Fermenters, Small Scale Bioreactors, Lab Scale Fermenters, Bioreactors for Cell Culture, kbiotech Bioreactors, kbiotech Fermenters, SIP Lab Bioreactors, SIP Lab Fermenters, fermenter for lab, kbiotech bioreactor, kbiotech, SIT406

42 orders in the last 30 days.
1584