เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้แสงสว่าง (PhotoBioreactors) ยี่ห้อ kbiotech (SIT407)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เช่น สาหร่าย แบคทีเรีย หรือ ไมโครฟายโตแพลงก์ตอน โดยใช้แสงสว่างเป็นแหล่งพลังงาน PBRs มีหลายรูปแบบและขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ต้องการเพาะเลี้ยง

PBRs ของ kbiotech เป็น PBRs แบบแผ่นเรียบ (flat-panel) ที่ออกแบบมาเพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยเฉพาะ PBRs นี้มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ และสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร PBRs ของ kbiotech ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และสารอาหารอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะเลี้ยงได้อย่างแม่นยำ ทำให้ได้ผลผลิตสาหร่ายที่มีคุณภาพสูง

สามารถใช้งานได้หลากหลาย:
– การผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นอาหาร
– การผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
– การผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา
– การผลิตสาหร่ายเพื่อใช้เป็นสารเคมีชีวภาพ

คุณสมบัติ:
– ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
– ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
– ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และสารอาหารอัตโนมัติ
– ได้ผลผลิตสาหร่ายที่มีคุณภาพสูง

ข้อดีหลายประการดังนี้:
– มีประสิทธิภาพ: PBR ของ kbiotech ออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างส่องผ่านจุลินทรีย์ได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
– ควบคุมสภาพแวดล้อมได้: PBR ของ kbiotech สามารถควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และ pH ของน้ำเพาะเลี้ยงได้อย่างแม่นยำ
– ใช้งานง่าย: PBR ของ kbiotech ใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่าย

| เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแผงแบน, Flat Panel Photobioreactor, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบท่อ, Tubular Photobioreactor, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถุงลม, Airlift Photobioreactor, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเยื่อกรอง, Membrane Bioreactor, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบซีเควนซ์แบตช์, Sequencing Batch Reactor, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถัง, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบผสมผสาน, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกำหนดเอง, เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่, เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์, เพาะเลี้ยงเซลล์, เพาะเลี้ยงพืช, การวิจัยและพัฒนา, kbiotech, SIT407

34 orders in the last 30 days.
1583