เครื่องแก้วปฏิกรณ์ (Glass Reactor) ยี่ห้อ Greatwall รุ่น 10L (SIT130)

เครื่องแก้วปฏิกรณ์, Glass Reactor, เครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบแก้ว, เครื่องปฏิกรณ์ทางเคมี, เครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่, เครื่องปฏิกรณ์แบบเมมเบรน, Multifunctional Reactor, Membrane reactor, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังชั้นสูง, เครื่องแก้วที่ใช้สำหรับห้องแล็ป, ระบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี,