เครื่องปฏิกรณ์แบบ SUB Disposable (SUB Disposable Vessels) ยี่ห้อ Kbiotech (SIT405)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในปริมาณน้อย เหมาะสำหรับงานวิจัยและพัฒนา การผลิตยาชีววัตถุ งานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพ การใช้งานในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ:
– ผลิตจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ใส ปราศจากเชื้อ
– ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
– มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
– เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดต่างๆ
– ฆ่าเชื้อได้ง่ายด้วยรังสีแกมมา
– ฐานเรียบ ช่วยให้เซลล์เกาะติดได้ดี
– มีหลายขนาดให้เลือก

ข้อดี:
– ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
– ช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
– มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
– เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเซลล์ งานวิจัยและพัฒนาชนิดต่างๆ
– ราคาไม่แพง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การใช้งาน:
– เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
– เพาะเลี้ยงเซลล์พืช
– การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์
– การทดสอบยา
– การผลิตโปรตีน

| SUB Disposable Vessels, เครื่องปฏิกรณ์แบบ SUB Disposable, เครื่องปฏิกรณ์แบบ SUB Disposable ของ Kbiotech, Single Use Bioreactor, SUB Bioreactor Manufacturers, Single Use Vessels for Cell Culture, SUB Disposable Bioreactor, Kbiotech SUB Disposable Vessels, Single Use Bioreactor, Disposable Bioreactor Vessels, Kbiotech SUB, Single Use SUB Bioreactor, Disposable SUB Vessels, SUB Bioreactors for Cell Culture, Kbiotech Single Use Bioreactors, Cell Culture Bioreactors, Kbiotech, SIT405

54 orders in the last 30 days.
1584