เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก รุ่น Bio-Book Compact Bioreactors ยี่ห้อ Kbiotech (SIT396)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

ออกแบบมาสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ เครื่องปฏิกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและการศึกษา ประกอบด้วยแผ่นพลาสติกใสสองแผ่นที่เชื่อมต่อกันด้วยช่อง ซิลิโคน แผ่นพลาสติกมีช่องสำหรับเติมสารอาหารและก๊าซ และช่องสำหรับระบายของเสีย เครื่องปฏิกรณ์สามารถจุเซลล์หรือเนื้อเยื่อได้สูงสุด 10 มล. เพียงเติมสารอาหารและเซลล์หรือเนื้อเยื่อลงในเครื่องปฏิกรณ์ จากนั้นต่อเครื่องปฏิกรณ์กับแหล่งก๊าซและปั๊ม เครื่องปฏิกรณ์จะควบคุมอุณหภูมิและค่า pH ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย:
– การเพาะเลี้ยงเซลล์สำหรับงานวิจัย
– การผลิตเนื้อเยื่อสำหรับการปลูกถ่าย
– การศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์
– การทดสอบยา การพัฒนายา
– การทดสอบพิษวิทยา
– การศึกษาทางชีววิทยา
– การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

| เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก, Bio-Book Compact Bioreactors, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการศึกษา, ระบบการเพาะเลี้ยงเซลล์, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็กสำหรับการศึกษา, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็กสำหรับการวิจัย, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบผสม, Stirred Bioreactors, Gas Phase Bioreactors, Bio-Book, Bioreactor, Kbiotech, SIT396

45 orders in the last 30 days.
1666