เครื่องหมักชีวภาพขนาดเล็ก (Mini Bioreactors) ยี่ห้อ kbiotech (SIT402)

ได้รับความนิยม ในหมวด Kbiotech.

เครื่องมือเพาะเลี้ยงเซลล์และสารเคมีขนาดเล็ก สำหรับงานวิจัยและการศึกษาในห้องปฏิบัติการ เครื่องนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างแม่นยำ สำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ สัตว์ พืช แบคทีเรีย ไวรัส ผลิตโปรตีน ผลิตยา ศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์ ศึกษาการตอบสนองของเซลล์ ต่อยาหรือสารเคมี

คุณสมบัติหลักของ Mini Bioreactors kbiotech:
– ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย เหมาะกับห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก
– ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
– ควบคุมความชื้นได้
– ควบคุมการหมุนเวียนอากาศได้
– มีระบบตรวจวัดและควบคุมค่า pH
– ควบคุมปริมาณก๊าซได้
– มีระบบฆ่าเชื้อ
– ใช้งานง่าย
– ปลอดภัย
– มีหลายขนาดให้เลือก ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

ข้อดีของ Mini Bioreactors kbiotech:
– ใช้งานง่าย
– ปลอดภัย
– มีหลายขนาดให้เลือก
– ราคาไม่แพง
– ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ

Mini Bioreactors kbiotech เป็นเครื่องมือเพาะเลี้ยงเซลล์และสารเคมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงานวิจัยและการศึกษาในห้องปฏิบัติการ เครื่องนี้มีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ปลอดภัย และควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การหมุนเวียนอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ

| เครื่องหมักชีวภาพขนาดเล็ก, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Mini, เครื่องหมักชีวภาพแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องหมักชีวภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ, เครื่องหมักชีวภาพแบบพกพา, เครื่องหมักชีวภาพราคาประหยัด, เครื่องหมักชีวภาพสำหรับงานวิจัย, เครื่องหมักชีวภาพสำหรับการศึกษา, Mini Bioreactors, Portable Bioreactors, Low-Cost Bioreactors, Bioreactors for Research, Bioreactors for Education, เครื่องหมักชีวภาพแบบควบคุมอุณหภูมิ, Temperature-Controlled Bioreactors, เครื่องหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ, Automated Bioreactors, เครื่องหมักชีวภาพสำหรับเซลล์, Cell Culture Bioreactors, เครื่องหมักชีวภาพสำหรับจุลินทรีย์, Microbial Bioreactors, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Perfusion, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบ Fed-batch, kbiotech, SIT402

11 orders in the last 30 days.
1585