เครื่องอัดขึ้นรูปยางและพลาสติก (Line of Laboratory Equipment includes ASTM Molding, Laminating and Rubber Molding Presses) ยี่ห้อ Carver (SIT394)