ตู้เพาะเลี้ยงพืช (BIO PLANT RESEARCH) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น FITO CLIMA HP “WALK-IN” (SIT166)

ตู้เพาะเลี้ยงพืช , BIO PLANT RESEARCH , ARALAB , FITOCLIMA PLH “WALK-IN” , SIT166 , ตู้ควบคุมการเจริญเติบโต, ตู้เพาะเลี้ยง, ตู้ชีวภาพ, ตู้วิจัย, BIO PLANT RESEARCH, RESEARCH IN PLANTS, BIOTECHNOLOGY, ตู้เพาะเมล็ด, ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, Growth Chamber, Plant Growth Chamber, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น