ห้องทดสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม (Environmental Testing Chambers) ยี่ห้อ ARALAB รุ่น CLIMATIC CHAMBERS REACH-IN (SIT160)

ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม (Environmental Testing Chambers) มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด 300, 500, 1000 และ 1500 ลิตร | ห้องทดสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม, ห้องควบคุมสภาวะแวดล้อม, ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม, ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, Environmental Testing Chamber, Temperature and Humidity Chamber, Temperature Chamber, Humidity Chamber, ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, Temperature Testing Chamber