อ่างน้ำหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ ด้วยน้ำหล่อเย็น (Water Cooler/Low Temperature Stiming Reaction Bath) ยี่ห้อ Greatwall รุ่น DHJF Series Low Temperature (Constant Temperature) (SIT109)

อ่างน้ำหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ, เครื่องเร่งสภาวะอุณหภูมิต่ำ, ด้วยน้ำหล่อเย็น, Water Cooler, Low Temperature Stiming Reaction Bath, Greatwall, เครื่องเร่งสภาวะอากาศ, หอทดสอบสภาวะแวดล้อมแบบเร่งด่วน, เครื่องทดสอบสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องจำลองสภาวะอากาศ