อ่างน้ำหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ ด้วยน้ำหล่อเย็น (Water Cooler/Low Temperature Stiming Reaction Bath) ยี่ห้อ Greatwall รุ่น DHJF Series Ultra (-100℃, -120℃) (SIT110)

อ่างน้ำหมุนเวียนอุณหภูมิต่ำ, เครื่องเร่งสภาวะอุณหภูมิต่ำ, ด้วยน้ำหล่อเย็น, Water Cooler, Low Temperature Stiming Reaction Bath, Greatwall, เครื่องเร่งสภาวะอากาศ, หอทดสอบสภาวะแวดล้อมแบบเร่งด่วน, เครื่องทดสอบสภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องจำลองสภาวะอากาศ