เครื่องกดอัดยางและพลาสติก ด้วยความร้อนแบบมือกด (Bench Top Laboratory Manual Press with Electrically Heated Platens) ยี่ห้อ Carver รุ่น 4386 (SIT68)

ได้รับความนิยม ในหมวด HEATED.

สำหรับความจุ 7.5, 12, 25 และ 30 ตัน น้ำหนัก 300 ปอนด์ | เครื่องกดอัดยางและพลาสติก ด้วยความร้อนแบบมือกด, เครื่องรีดความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบมือกด, Bench Top Laboratory Manual Press, Electrically Heated Platens, Carver, เครื่องรีดร้อน, เครื่องรีดร้อนพร้อมคันโยก, แท่นรีดร้อน, เครื่องรีดร้อน, แท่นรีดหลากหลายแบบ,
69 orders in the last 30 days.
1664