เครื่องอัดเบ้ายางและพลาสติก แบบอัตโนมัติ (Bench Top Laboratory Pellet Presses) ยี่ห้อ Carver รุ่น 4555 และ 4565 (SIT64)

ได้รับความนิยม ในหมวด PELLET.

สำหรับความจุ 12, 25 และ 30 ตัน น้ำหนัก 400-420 ปอนด์ | เครื่องอัดเบ้ายาง, เครื่องอัดเบ้าพลาสติก, เครื่องอัดขึ้นรูปยาง, เครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก, Laboratory Hydraulic Press, Compression Press, Bench Top Laboratory Pellet Press, ขึ้นรูปยาง, forming,
35 orders in the last 30 days.
1666