เครื่องกดอัดยางและพลาสติกด้วยแผ่นความร้อนและเย็น (Laminating Presses with Stacked Heating and Cooling Platens in Bench Top Model) ยี่ห้อ Carver (SIT62)