เครื่องบดพลาสติกสำหรับงานหนัก (Heavy Duty Granulator) ยี่ห้อ Cumberland รุ่น 3200 Series (SIT33)

เครื่องบดพลาสติก หรือ เครื่องบดย่อยพลาสติกสำหรับงานหนัก (Plastic Granulator) แบบ Heavy Duty สำหรับบดย่อยพลาสติกชนิดต่างๆ