เครื่องทดสอบการยึดติดของฟิล์ม (Blocking Tester) ยี่ห้อ Oakland รุ่น BRB-900A (SIT298)

    ตามมาตรฐาน ASTM D 3354 เป็นเครื่องทดสอบแบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสมดุลเชิงกล (Mechanical Balance System) ในการเพิ่มน้ำหนักให้แผ่นฟิล์มสองแผ่นแยกออกจากกัน โดยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นหน่วยกรัมบนหน้าจอของเครื่อง
    เครื่องทดสอบนี้เหมาะสำหรับใช้ทดสอบการยึดติดของฟิล์มพลาสติก เช่น ฟิล์มห่ออาหาร ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มฉลาก เป็นต้น โดยผลการทดสอบจะแสดงออกมาเป็นค่าแรงในการแยกแผ่นฟิล์มสองแผ่นออกจากกัน ซึ่งค่าแรงนี้บอกถึงระดับการยึดติดของฟิล์มทั้งสองแผ่น
    เครื่องทดสอบนี้มีข้อดีคือ สามารถทดสอบฟิล์มที่มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ ได้ ผลการทดสอบมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ รวดเร็ว ทนทานต่อการใช้งาน และใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคมากนัก เหมาะสำหรับใช้ทดสอบการยึดติดของฟิล์มพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยควบคุมคุณภาพของฟิล์ม ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงาน
    นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติก โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ โรงงานผลิตสายไฟ ฟิล์มโพลีเอทิลีน (PE), ฟิล์มโพลีโพรพิลีน (PP), ฟิล์มโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC), ฟิล์มฟอยล์ เป็นต้น

    | เครื่องทดสอบการยึดติดของฟิล์ม, เครื่องทดสอบการยึดติดฟิล์ม, Blocking Tester, เครื่องทดสอบการยึดติด, เครื่องวัดการยึดติดฟิล์ม, เครื่องทดสอบแรงยึดติดฟิล์ม, เครื่องทดสอบการยึดติดของพลาสติก, Blocking Adhesion Tester, Film Adhesion Tester, Plastic Adhesion Tester, เครื่องวัดแรงยึดติดฟิล์ม, เครื่องวัดแรงยึดติดพลาสติก, Blocking Tester, Oakland, BRB-900A, SIT298