เครื่องวิเคราะห์สารประกอบพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์ (Online NMR Process Analyzer) ยี่ห้อ Lexmar รุ่น MagModule II (SIT228)

เครื่องวิเคราะห์สารประกอบพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์ในขบวนการผลิตเม็ดพลาสติก (Online NMR Process Analyzer) สำหรับวิเคราะห์ค่าสารประกอบ รวมถึงค่าคุณสมบัติต่างๆ ของพลาสติก | online nmr process analyzer, nmr process analyzer, ออนไลน์ nmr วิเคราะห์กระบวนการ, nmr วิเคราะห์กระบวนการ, nmr วิเคราะห์ออนไลน์, nmr วิเคราะห์คุณภาพ, nmr วิเคราะห์กระบวนการผลิต, nmr วิเคราะห์วัสดุ, nmr วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, nmr วิเคราะห์ออนไลน์