ติดตั้งเครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบกดทะลุของฟิล์ม (Single Column Universal Electromechanical Tester) และ เครื่องทดสอบค่าการซึมผ่านของอากาศสำหรับฟิล์ม (Air Permeability Tester Digital Timer) พื้นที่จังหวัด ระยอง (OW1)

ติดตั้งเครื่องทดสอบความแข็งแรงแบบกดทะลุของฟิล์ม (Single Column Universal Electromechanical Tester) และ เครื่องทดสอบค่าการซึมผ่านของอากาศสำหรับฟิล์ม (Air Permeability Tester Digital Timer)

รหัสสินค้า: OW1 หมวดหมู่: