ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการหลอมไหลของพลาสติก (Melt Flow Index Tester) ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MF20 พื้นที่ กทมฯ (OW45)

เครื่อง Melt Flow Tester ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MF20 พร้อมบริการสอบเทียบแบบ Onsite ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานท ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า: OW45 หมวดหมู่: