ติดตั้งเตาเผาอุณหภูมิสูง (High Temperatur Chamber Furnace) ยี่ห้อ Nabertherm รุ่น LH15/14 พื้นที่ จังหวัดระนอง (OW44)

รหัสสินค้า: OW44 หมวดหมู่: