บริการสอบเทียบเครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน (OW27)

บริการสอบเทียบเครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน (HDT Vicat Tester / Heat Distortion Tester) ตามมาตรฐาน ASTM 648, ASTM D 1525, ISO 75 และ ISO 306 เป็นต้น และอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

รหัสสินค้า: OW27 หมวดหมู่: