ประเภทและลักษณะของเครื่องอัดเม็ด


เครื่องอัดเม็ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตเม็ด หรือแท่งจากวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต หรือกระบวนการ อื่นๆ ซึ่งสามารถใช้กับวัตถุดิบที่เป็นผงหรือเป็นเล่ม ดังนั้นเครื่องอัดเม็ดมีหลายประเภท เครื่องอัดเม็ดที่มีลักษณะแตกต่างกันตามวัตถุดิบและการใช้งาน ดังนี้:

 1. เครื่องอัดเม็ดแบบหน้าแปลน (Tablet Press Machine):
  1.1 ลักษณะ: มีแผ่นหน้าแปลนที่ใช้ในกระบวนการอัดเม็ด มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องอัดเม็ดแบบเจาะหลุด (Single Punch) หรือแบบหลายแบบตามประเภทของแผ่นหน้าแปลน
  1.2 ใช้กับ: สารเคมี, ยา, วิตามิน, อาหารเสริม, และสารอื่นๆ ที่ต้องการรูปแบบเม็ด
 2. เครื่องอัดเม็ดแบบมิเกต (Extrusion/Spheronization Machine):
  2.1 ลักษณะ: ใช้กระบวนการมิเกตวัตถุดิบ เป็นลูกเม็ดโดยการดันผ่านหลอด หรือแบบสเฟรนไอเซชั่น แล้วห่อให้เป็นเม็ด
  2.2 ใช้กับ: ยา, วัตถุดิบเคมี, อาหาร
 3. เครื่องอัดเม็ดแบบแผ่น (Pellet Press Machine):
  3.1. ลักษณะ: ใช้ในการสร้างเม็ดแผ่น หรือเม็ดมีลายเฉพาะตัว
  3.2. ใช้กับ: ยา, วัตถุดิบเคมี, อาหาร
 4. เครื่องอัดเม็ดแบบม้วน (Roller Compactor):
  4.1. ลักษณะ: มีลูกกลิ้งที่กดและอัดวัตถุดิบเป็นแผ่นหรือเม็ด
  4.2. ใช้กับ: ยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบเคมี
 5. เครื่องอัดเม็ดแบบหมุน (Rotary Tablet Press):
  5.1. ลักษณะ: เครื่องอัดเม็ดแถบหมุนที่มีหลายรูปแบบ ใช้ในการผลิตเม็ดอย่างต่อเนื่อง
  5.2. ใช้กับ: ยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบเคมี
 6. เครื่องอัดเม็ดแบบอัตโนมัติ (Automatic Tablet Press):
  6.1 ลักษณะ: เครื่องอัดเม็ดอัตโนมัติโดยใช้ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
  6.2 ใช้กับ: ยา, อาหาร, เครื่องสำอาง, วัตถุดิบเคมี

เทคโนโลยีในเครื่องอัดเม็ดที่ล้ำสมัย และก้าวหน้า ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการอัดเม็ด นี่คือบางเทคโนโลยีที่น่าสนใจ:

 1. เทคโนโลยีอัตโนมัติและควบคุม: การใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในเครื่องอัดเม็ดช่วยปรับการทำงานให้แม่นยำมากขึ้น สามารถติดตามและควบคุมการอัดเม็ดในเวลาแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้
 2. เทคโนโลยีการควบคุมความเรียบของผิว: การใช้เทคโนโลยีการประมวลผิว (image processing) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเม็ดอัด โดยระบบสามารถจำแนกและคัดแยกเม็ดที่มีความไม่สม่ำเสมอ หรือมีข้อผิดพลาดได้
 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: เครื่องอัดเม็ดสมัยใหม่ มักมีการออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และสภาพการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ทนต่อความร้อนและความชื้น เพื่อให้สามารถใช้งานในสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้
 4. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของเครื่องอัดเม็ด (IoT): บางรุ่นของเครื่องอัดเม็ดมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะ และความสมบูรณ์ของกระบวนการอัดเม็ด ผ่านอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ
 5. เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพ: การใช้ระบบเซ็นเซอร์ และตัวควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพของเม็ดอัดในระหว่างกระบวนการผลิต โดยปรับการทำงานเมื่อพบปัญหาหรือข้อผิดพลาด
 6. เทคโนโลยีการลดความสูญเสีย: การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดสูญเสียในกระบวนการอัดเม็ด เช่น การใช้ระบบส่วนกลับเพื่อนำสารวัตถุที่หลุดออกมาใช้ใหม่ หรือการควบคุมปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในการอัดเม็ด เพื่อลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น
 7. เทคโนโลยีการปรับแต่ง: การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยปรับแต่งคุณสมบัติของเม็ดอัด ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยปรับเปลี่ยนขนาด รูปร่าง หรือความแข็งแรงของเม็ด
  เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การผลิตเม็ดอัดมีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่สูงขึ้น และเป็นตัวสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยาและอาหาร อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้เครื่องอัดเม็ด


การใช้เครื่องอัดเม็ดสามารถเกิดปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้:

 1. ปัญหาในกระบวนการผลิต:
  1.1 การหยุดทำงานของเครื่อง: อาจเกิดจากการขัดข้องทางเทคนิคหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เครื่องหยุดทำงาน
  1.2 ความผิดปกติในการสร้างเม็ด: อาจเกิดปัญหาในกระบวนการอัดเม็ด ที่ทำให้เม็ดมีคุณภาพไม่ดี เช่น เม็ดแตกหรือไม่สม่ำเสมอ
 2. ปัญหาในการบำรุงรักษา:
  2.1 การสะสมหรือการหมักหมมของสารสกัด หรือเศษของเม็ดในเครื่อง: การที่เม็ดสะสมอยู่ในเครื่องอัดเม็ด อาจส่งผลให้เครื่องเสียหายหรือทำให้ผลผลิตไม่ดี
  2.2 การสะสมสารสกัดหรือเศษของเม็ดในห่วงและท่อ: สารสกัดหรือเศษของเม็ดที่ติดอยู่ในห่วงและท่อของเครื่องอัดเม็ดอาจทำให้กระบวนการทำงานของเครื่องล้มเหลว
 3. ปัญหาในการควบคุมคุณภาพ:
  3.1 ความแตกต่างของขนาดหรือน้ำหนักของเม็ด: เม็ดที่ถูกอัด อาจมีความแตกต่างของขนาดหรือน้ำหนักไม่เท่ากัน ทำให้มีปัญหาในควบคุมคุณภาพ
  3.2 ปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพ: การตรวจสอบคุณภาพของเม็ด อาจมีปัญหาในกระบวนการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ของเครื่องอัดเม็ด
 4. ปัญหาทางวิศวกรรม:
  4.1 ปัญหาในระบบสายพานหรือลูกปืน: อาจเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสายพานหรือลูกปืน ที่ทำให้เครื่องมีปัญหาในการทำงาน
 5. ปัญหาในการปรับแต่ง:
  5.1 การปรับแต่งเครื่องที่ไม่ถูกต้อง: การปรับแต่งพารามิเตอร์ของเครื่องอัดเม็ด อาจทำให้เม็ดไม่ถูกอัดอย่างถูกต้อง หรือมีคุณภาพไม่ดี
 6. ปัญหาในการบริหารจัดการ:
  6.1 ปัญหาในการวางแผนการผลิต: การวางแผนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้มีปัญหาในการใช้เครื่องอัดเม็ด
  6.2 การจัดการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง: ปัญหาในการจัดการวัสดุ ที่จะถูกอัดเม็ดอาจส่งผลให้มีปัญหาในกระบวนการการผลิต การแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องอัดเม็ด จะต้องพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้น และหาสาเหตุวิธีแก้ไขที่เหมาะสม สำหรับแต่ละสถานการณ์เฉพาะของเครื่อง และกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องอัดเม็ด

2 thoughts on “ประเภทและลักษณะของเครื่องอัดเม็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *