เครื่องเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีอัจฉริยะ (Intelligent Biochemistry Reaction Apparatus) ยี่ห้อ Greatwall (SIT89)

ได้รับความนิยม ในหมวด New Technology Products.

เครื่องเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีอัจฉริยะ, Intelligent Biochemistry Reaction Apparatus, เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีอัตโนมัติ, Greatwall, เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีอัตโนมัติ, เครื่องมือวิเคราะห์ชีวเคมีอัตโนมัติ, เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีแบบอัตโนมัติ

34 orders in the last 30 days.
1668